21 augustus, zondag

concert  van Andrea Vasi

& Sebastiaan Kemner
NJO muziekzomer

[info]

 

2 september, vrijdagavond
Airborne Music Night

[info]

 

3 september, zaterdag

Airborne Wandeltocht

Live muziek op terras

[info]

 

15-16-17 september

Airborne Hospital

[info]

 

9 oktober, zondag

10:30 uur
Repetitie Arnhems Promenade Orkest

 

12 november, zaterdag

Try Out Shirchadasj & Band

nieuw programma
All Arount

 

Geschiedenis van  Event Theater CO, v/h Concertzaal Oosterbeek

 

Al in de 10e eeuw bestond er een kleine nederzetting op het punt waar de rivier de Rijn, met zijn brede uiterwaarden, en een in de laatste ijstijd door smeltwater uitgeslepen beekdal elkaar ontmoeten. Een kleine kerk, wat boerderijen en een weg lans de beek omhoog. Tot in de 19e eeuw is dit de kern van Oosterbeek geweest. Toen kwamen er mensen uit het westen hier wonen. Beïnvloed door de romantiek zochten zij de natuur, die hier veel verscheidenheid bood. Maar ook het feit dat de gemeenten, die na de franse tijd gevormd waren, terreinen verkochten lokte veel nieuwe inwoners.

 

De schrijver Kneppelhout, die in 1847 het landgoed 'De Hemelse Berg' had verworven, kocht in 1867 midden in het dorp een stukje grond en liet daarop voor de vele kunstenaars die Oosterbeek bezochten een atelier met koffiekamer bouwen, tegenover boekhandel Romijn. Later werd het atelier omgebouwd tot concertzaal en verenigingsgebouw. Het is een gebouw met een neo-classicistische gevel, drie ramen breed, een ronde ingang in het midden en daarboven een uitstekende middenpartij, bekroond door een geknot tympaan met een topornament in de vorm van een olielamp.

In zijn testament heeft schrijver de concertzaal vermaakt aan de gemeente, die het bijna een eeuw later op de monumentenlijst plaatste. Al anderhalve eeuw is er veel in het gebouw gezongen, gedanst, gekaart en gefeest. Bekend is dat Jo Vincent in haar jonge jaren hier heeft opgetreden.
Ook deed het dienst als kerk voor de  Remonstrantse Broederschap voordat de kerk aan de Wilhelminastraat was gebouwd.

 

De Concertzaal (1869)

Johannes Kneppelhout (1814-1885) stamde uit een aanzienlijke en rijke Leidse familie. Tijdens zijn studiejaren schreef hij onder het pseudoniem "Klikspaan" humoristische, realistische verhalen over het studentenleven. Deze werden uitgegeven met illustraties van Alexander VerHuell. Later publiceerde hij meer verhalen, reisbeschrijvingen en kritische opstellen. Hij was bijzonder geïnteresseerd in alle vormen van kunst en gaf veel geld voor opvoeding van kunstenaars, overtuigd als hij was van de waarde van een goede scholing.

Op zijn landgoed de Hemelse Berg, dat hij tot een romantisch kasteeltje verbouwde en omgaf met een prachtig aangelegd park, ontving hij veel kunstenaars, zoals de schrijvers Jacob van Lennep, Nicolaas Beets en P.A. de Genestet.

Wat de muziek betreft: hij zou de concertzaal speciaal hebben bestemd voor de violist Jan de Graan. Helaas stierf de jongen vroeg, nog voordat hij er had kunnen optreden. Kneppelhout schreef een boekje over hem. De begaafde schilder Gerard Bilders heeft hij tot diens, vroege, dood gesteund met pecunia en met wijze brieven.

 

Websites

 - Wikipedia

 - Literatuurgeschiedenis over Johannes Kneppelhout

 - Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren  over Johannes Knepplhout

 - Klikspaan in de literatuurlijn

- Heemkunde Renkum / Kneppelhoud

EventTheater CO, v/h Concertzaal Oosterbeek Concertzaal - Theatercafe de Klikspaan - Rijnzaal - Terras bezoekadres: Rozensteeg 3, 6862 DH Oosterbeek

Telefoon: 06 537 204 56

E-mail: info@eventtheater.co

Website: www.eventtheater.co